รับสมัครบุคลากร

รายละเอียดงาน
ประกาศรับสมัครงาน
กลับไปหน้ารวม
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”
ลงงานเมื่อ 29 มี.ค 2567
ประเภท
ตำแหน่งอาจารย์
แผนก
ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดงาน

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”

คุณสมบัติผู้สมัคร

📢รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”
จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 36,500 บาท ขึ้นกับประสบการณ์
วุฒิการศึกษา
⭐️ 1) วุฒิ ป.เอก หรือสาขาบริหารธุรกิจ กฏหมายธุรกิจ สาขาอื่นที่เกียวข้องหรือ
⭐️ 2) วุฒิ ป.เอก สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร นโยบายสาธารณะ สุขภาพโภชนาการท่องเที่ยว หรือระหว่างประเทศ ฯลฯ
✨ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
✨ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี
📆รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 เมษายน 2567
📥ผู้สมัครติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร อาคาร 2 (ตึกพิจารณ์พาณิชย์) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ในวัน เวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

 

หากสนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษาและการทำงานได้ทาง

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณนิสราโทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5203
ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.