รับสมัครบุคลากร

รายละเอียดงาน
แผนกทั้งหมด
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ประจำ
ลงงานเมื่อ 05 ก.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
ประจำ
ลงงานเมื่อ 28 มิ.ย. 2567
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา หมดเขต 30 ก.ย. 2567
ประจำ
ลงงานเมื่อ 28 มิ.ย. 2567
เลือกหน้า