รับสมัครบุคลากร

รายละเอียดงาน
ประกาศรับสมัครงาน
กลับไปหน้ารวม
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”
ลงงานเมื่อ 28 มิ.ย. 2567
ประเภท
แผนก
ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดงาน

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”

จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 34,000 บาท

วุฒิการศึกษา

1) วุฒิ ป.เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง จำนวน 1 อัตรา

2) วุฒิ ป.เอก สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร นโยบายสาธารณะ สุขภาพโภชนาการท่องเที่ยว กฏหมายธุรกิจ หรือระหว่างประเทศ ฯลฯ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี
* (กรณีผู้รับสมัครคัดเลือกจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังฤษ)

รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 สิงหาคม 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร

หากสนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษาและการทำงานได้ทาง

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณนิสราโทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5203
ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.