รับสมัครบุคลากร

รายละเอียดงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
กลับไปหน้ารวม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ลงงานเมื่อ 29 มี.ค 2567
ประเภท
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
แผนก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

หากสนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษาและการทำงานได้ทาง

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณนิสราโทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5203
ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.