รับสมัครบุคลากร

รายละเอียดงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
กลับไปหน้ารวม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
ลงงานเมื่อ 28 มิ.ย. 2567
ประเภท
แผนก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

หากสนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษาและการทำงานได้ทาง

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณนิสราโทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5203
ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.