รับสมัครบุคลากร

รายละเอียดงาน
ประกาศรับสมัครงาน
กลับไปหน้ารวม
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้- 30 เมษายน 2567
ลงงานเมื่อ 29 มี.ค 2567
ประเภท
ตำแหน่งอาจารย์
แผนก
ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดงาน

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ รับฟังเสวนาพิเศษ
ใน หัวข้อ“Innovation through and beyond SDGs: lesson learned from green businesses”
(ภายใต้การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 The 62th Kasetsart University Annual Conference
“ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน”
“Knowledge of the land for SDGs and carbon”)

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 903 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ นิสิตที่เข้าร่วมรับฟังจะได้รับชั่วโมงกิจรรมด้านวิชาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

หากสนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษาและการทำงานได้ทาง

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณนิสราโทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5203
ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.