รับสมัครบุคลากร

รายละเอียดงาน
ประกาศรับสมัครงาน
กลับไปหน้ารวม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ลงงานเมื่อ 29 มี.ค 2567
ประเภท
ตำแหน่งนักวิจัย

(วุฒิปริญญาโท) สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

แผนก
ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

หากสนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษาและการทำงานได้ทาง

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณนิสราโทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5203
ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.