รับสมัครบุคลากร

รายละเอียดงาน
ประกาศผลสมัครงาน
กลับไปหน้ารวม
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ
ลงงานเมื่อ 29 มี.ค 2567
ประเภท
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
แผนก
ประกาศผลสมัครงาน

รายละเอียดงาน

คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

หากสนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษาและการทำงานได้ทาง

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณนิสราโทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5203
ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.