รับสมัครบุคลากร

รายละเอียดงาน
ประกาศรับสมัครงาน
กลับไปหน้ารวม
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
ลงงานเมื่อ 28 มิ.ย. 2567
ประเภท
อาจารย์
แผนก
ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

หากสนใจ สามารถส่งประวัติการศึกษาและการทำงานได้ทาง

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณนิสราโทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5203
ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.