ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการประกวดโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2566 มาร่วมสร้างสรรค์นำพาความสุขอย่างยั่งยืน แบบ Low-Carbon

29 มี.ค 2567

🎉 กลับมาอีกครั้งกับโครงการประกวดโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2566 มาร่วมสร้างสรรค์นำพาความสุขอย่างยั่งยืน แบบ Low-Carbon 😉

📢 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต (ระดับปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งผลงานโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อ Happy & Low-Carbon KU ประจำปี 2566

📅 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น🔥

✨ ชิงโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลรวม 94,000 บาท✨

โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
❤️ 1. Happy University @KU
🧡 2. Low – carbon for Safe Mobility & Transportation , Alternative Energy
💛 3. Low – carbon for Good Health & society , Friendly Environment
💚 4. Low – carbon for Sustainable Education & Tourism
💜 5. Low – carbon for Creative Food & Agriculture
💡รายละเอียดการส่งผลงาน >> https://kasets.art/408ZAM
📍 ลิ้งค์ส่งผลงาน
📂 คณาจารย์ บุคลากร >> https://kasets.art/Bmw1M6
📂 นิสิต (ระดับปริญญาตรี) >> https://kasets.art/yd9soo
👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานิสิต 02-118-0167 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-Mail : kusdgs…

เชิญเข้าร่วมเสวนา “อุตสาหกรรมน้ำตาลไทย: การปรับตัวบนกระแสการเปลี่ยนผ่าน”
29 มี.ค 2567 กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 66 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง EC5205 โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

ร่วมกับ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย และศูนย์กลางความรู้และเทคโนโลยีด้านอ้อยและน้ำตาล

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5
29 มี.ค 2567 กิจกรรม

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก 5 ทีม จากทั้งหมด 85 ทีมผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และขอให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ทีม ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
1.1.เอกสารสำหรับนำเสนอแผนธุรกิจ ในนามสกุลไฟล์ PDF จำนวน 1 หน้า
1.2. Power Point หรือไฟล์นำเสนออื่นๆ ไม่จำกัดจำนวนหน้า สำหรับให้ทางคณะ
ทำงานได้ดำเนินการเตรียมไฟล์ให้พร้อม ในวันนำเสนอ

2.การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 (Onsite)
เวลา 13.00 – 16.00 น.
EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำเสนอไม่จำกัดรูปแบบ และใช้เวลาการนำเสนอแผนงานไม่เกิน 15 นาที หลังจากนั้นช่วงตอบคำถาม โดยจะมีการจับเวลา หากใช้เวลาครบตามกำหนดผู้นำเสนอจะไม่สามารถนำเสนอต่อได้

3.ผลงาน :
ส่งไฟล์เอกสารทั้งหมด พร้อมระบุรายละเอียดสมาชิกในทีม และใส่หัวข้อ E-mail ว่า “ส่งแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งที่E – mail : ess.eco@ku.th
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ติดต่อสอบถาม : นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
จัดทำโดย : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหรธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.facebook.com/essecoku คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-579-1544 ต่อ 5204 – 5206 ess.eco@ku.th

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Manuscript ครั้งที่ 1
29 มี.ค 2567 กิจกรรม

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมส่งบทความวิจัยต้นฉบับภาษาไทย หรือต้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อส่งตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในระดับ Q1 และ Q2 โปรดสแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการตามโปสเตอร์ดังแนบ

นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อและชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 5502 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 5502 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
เลือกหน้า