ข่าวสารและกิจกรรม

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์

12 ก.ค. 2567

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
โดย ดร. นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=eFiDwI2o-iM

อ่านบทความเต็มได้ที่ Temsumrit, N. (2023).

Can aging population affect economic growth through the channel of government spending?.

Heliyon, 9(9). Retrieved from

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19521

📢แล้วพบกัน📢 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567

📢แล้วพบกัน📢
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 2567
📆 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
⏰ ลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป
📍 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

Asian Journal of Applied Economics, ISSN 2985-1610 (Online), 
29 มี.ค 2567 ข่าวคณะ

Journal Title Change

Starting from Volume 30, Issue 2 (July-December 2023), the Applied Economics Journal (AEJ) will change its title to the ‘Asian Journal of Applied Economics’ (AJAE). This change aims to enhance its focus, making it more distinctive, and aligning with the new TCI’s ISSN criteria, which seeks to elevate Thai journals to an international standard.

เลือกหน้า