ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการประกวดโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2566 มาร่วมสร้างสรรค์นำพาความสุขอย่างยั่งยืน แบบ Low-Carbon

29 มี.ค 2567

🎉 กลับมาอีกครั้งกับโครงการประกวดโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2566 มาร่วมสร้างสรรค์นำพาความสุขอย่างยั่งยืน แบบ Low-Carbon 😉

📢 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต (ระดับปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งผลงานโครงงานด้านความยั่งยืน (SDGs) ในหัวข้อ Happy & Low-Carbon KU ประจำปี 2566

📅 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน นี้เท่านั้น🔥

✨ ชิงโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลรวม 94,000 บาท✨

โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
❤️ 1. Happy University @KU
🧡 2. Low – carbon for Safe Mobility & Transportation , Alternative Energy
💛 3. Low – carbon for Good Health & society , Friendly Environment
💚 4. Low – carbon for Sustainable Education & Tourism
💜 5. Low – carbon for Creative Food & Agriculture
💡รายละเอียดการส่งผลงาน >> https://kasets.art/408ZAM
📍 ลิ้งค์ส่งผลงาน
📂 คณาจารย์ บุคลากร >> https://kasets.art/Bmw1M6
📂 นิสิต (ระดับปริญญาตรี) >> https://kasets.art/yd9soo
👉 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานิสิต 02-118-0167 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-Mail : kusdgs…

Share on social:

ข่าวสารแนะนำ

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
โดย ดร. นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=eFiDwI2o-iM

อ่านบทความเต็มได้ที่ Temsumrit, N. (2023).

Can aging population affect economic growth through the channel of government spending?.

Heliyon, 9(9). Retrieved from

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19521

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม2567 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม2567
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

วิทยากรภาษาไทย – Department of Cooperatives

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ https://forms.gle/TpD9ZpdF6EZuXGp97 หรือสแกน QR CODE ตามโปสเตอร์

 

 

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE)
26 มิ.ย. 2567 การศึกษา

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE) 

สามารถส่งได้ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยส่งบทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/about/submissions.