ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5

29 มี.ค 2567

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก 5 ทีม จากทั้งหมด 85 ทีมผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และขอให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 5 ทีม ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
1.1.เอกสารสำหรับนำเสนอแผนธุรกิจ ในนามสกุลไฟล์ PDF จำนวน 1 หน้า
1.2. Power Point หรือไฟล์นำเสนออื่นๆ ไม่จำกัดจำนวนหน้า สำหรับให้ทางคณะ
ทำงานได้ดำเนินการเตรียมไฟล์ให้พร้อม ในวันนำเสนอ

2.การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 (Onsite)
เวลา 13.00 – 16.00 น.
EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำเสนอไม่จำกัดรูปแบบ และใช้เวลาการนำเสนอแผนงานไม่เกิน 15 นาที หลังจากนั้นช่วงตอบคำถาม โดยจะมีการจับเวลา หากใช้เวลาครบตามกำหนดผู้นำเสนอจะไม่สามารถนำเสนอต่อได้

3.ผลงาน :
ส่งไฟล์เอกสารทั้งหมด พร้อมระบุรายละเอียดสมาชิกในทีม และใส่หัวข้อ E-mail ว่า “ส่งแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งที่E – mail : ess.eco@ku.th
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ติดต่อสอบถาม : นางสาวภีรตา รัตนสิงหกุล
จัดทำโดย : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหรธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.facebook.com/essecoku คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-579-1544 ต่อ 5204 – 5206 ess.eco@ku.th

ประกาศรายชื่อทีมผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 5

Share on social:

ข่าวสารแนะนำ

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์

Unblock Research: ภาครัฐพร้อมรับยังในการรับมือไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
โดย ดร. นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=eFiDwI2o-iM

อ่านบทความเต็มได้ที่ Temsumrit, N. (2023).

Can aging population affect economic growth through the channel of government spending?.

Heliyon, 9(9). Retrieved from

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19521

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม2567 วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม2567
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

วิทยากรภาษาไทย – Department of Cooperatives

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ https://forms.gle/TpD9ZpdF6EZuXGp97 หรือสแกน QR CODE ตามโปสเตอร์

 

 

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE)
26 มิ.ย. 2567 การศึกษา

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร Asian Journal of Applied Economics (AJAE) 

สามารถส่งได้ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยส่งบทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/about/submissions.