ปัจฉิมนิเทศคณะเศรษฐศาสตร์ 2565 รับฟังสิ่งดีๆจากผู้ศิษฐ์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์