คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับบุคลากรของคณะฯ 3 ท่าน ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567

1. รศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

🥇 เหรียญทอง ประเภท ฟรีสไตล์ 50 ม. รุ่นอายุ 50-54 ปี หญิง

🥉 เหรียญทองแดง ประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4×50 ม. รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง

🥈 เหรียญเงิน ประเภทผลัดผสม 4×50 ม. รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง (ไม่นับคะแนน ทีมแข่งขันน้อยกว่า 5 ทีม)

2. ผศ.ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์ ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

🥇เหรียญทอง ประเภท ชายคู่อายุ 55 ปีขึ้นไป

3. นางสาวศรสวรรค์ ศรีดี ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

🥈 เหรียญเงิน ประเภทคู่ผสมทั่วไป

🥉 เหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่ทั่วไป