คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ ปี 2562