รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ วิพากษ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในวันที่เจอเหตุวิกฤติจากโควิด-19 จากหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563