ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”