ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Brown Bag หัวข้อ “Towards a Progressive Economics Curriculum : How should we decide what to teach in the future? โดย Mare Casper