บทบาทของไมโครไฟแนนซ์ ในการแก้ปัญหา ความยากจนกรณีศึกษา:กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ