ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง