01 พฤษภาคม

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ถึง 31 พ.ค.66

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ขยายเวลารับสมัคร พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัด ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่่เบอร์ 02-563-5037 ต่อ 18