ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิคจำนวน 1 อัตรา และผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหกรณ์

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์กิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา