ประกาศ รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างแล …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั …

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อ

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณนิสราโทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5203
ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.