ประกาศ รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศรายชื่อ ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ

คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผลการคัดเ …

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได …

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา หมดเขต 31 พ.ค. 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ …

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อ

งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ คุณนิสราโทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5203
ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น.