Home / การรับสมัคร

การรับสมัคร

การรับสมัคร KU Admission

– เปิดรับสมัครออนไลน์ 16 มิ.ย. 2559
– ปิดรับสมัคร 18 มิ.ย. 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 มิ.ย. 2559
– สอบสัมภาษณ์ 22 มิ.ย. 2559
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 27 มิ.ย. 2559
– ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ 28 – 29 มิ.ย. 2559
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 มิ.ย. 2559