หน่วยงาน
ประกาศ
วิธีการจัดซื้อจ้ดจ้าง
วันที่ประกาศเผยแพร่
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ เพื่อใช้ร่วมงานพิธี วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 62
ห้องสมุดพิทยาลงกรณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวารสาร วิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 62
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย วิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 62
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิง วิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 62
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเพื่อใช้ในการทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ พ.ศ.2562 วิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 62
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 62
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างรถตู้ หมายเลขทะเบียน ฮจ-7965 วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 62
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 62
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 62
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำกลั่น วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 62
โครงการบันฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวารสารและตำรา วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 62

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]