ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Agricultural and Environmental Economics), University of Giessen, Germany

Research interests/expertise: Research Impact Evaluation, Resource and Environmental Economics, Maize Economy

email: fecoknv@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Agricultural Economics), Newcastle University, UK

Research interests/expertise: Financial​ Investment​ Analysis, Fisheries​ and​ Aquaculture​ Management, Agricultural​ Marketing, Farm​ Management

email: kulapa.s.k@gmail.com, ​kulapa.k@ku.thfecokpk@ku.ac.th

รวิสสาข์ สุชาโต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Agricultural and Resource Economics), University of Maryland, USA

Research interests/expertise: Agricultural Market, Agricultural Value Chain, Industrial Organization for Agroindustry, Risk Management in Agriculture

email: ravissa.s@ku.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenhiem, Germany

Research interests/expertise: Natural Resource and Environmental Economics, Economics of Climate Change, Impact Evaluation

email: areeya.m@ku.ac.thareeya.kae@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Agricultural Food & Resource Economics), Michigan State University, USA

Research interests/expertise: Productivity and Efficiency Analysis, Land Policy, Consumer Choice and Behavior

email: uchook@gmail.comfecoucd@ku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. (Economics), Utah State University, USA

Research interests/expertise: Agricultural Production, Energy Economics

email: fecoadu@ku.ac.th

อาจารย์

Ph.D. (Agricultural and Food Economics), University of Reading, UK

Research interests/expertise: Consumer Behavior, Cognitive Bias, Digital Technology Adoption, Farm Management

email: suwanna.s@ku.ac.th

กชกร ธรรมโอรส

เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
E-mail : kochakorn11@gmail.com

กลับหน้าหลักภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร