ปฏิทินกิจกรรม

08
กันยายน
Isuzu
ทุน ISUZU สำหรับนิสิตเรียนดี ปีการศึกษา 2563
09:00 - 16:00
งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

รับสมัครทุนการศึกษาสําหรับนิสิ …

10
กันยายน
brown bag4-5-2563 (2)
Brown Bag Seminar ประจำปี 2563
10:00 - 12:00
ห้องประชุม EC5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์