ปฏิทินกิจกรรม

06
กุมภาพันธ์
83592103_2335675559866357_1434579902190845952_o
การประชุมวิชาการครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
13:00 - 15:00
ณ อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

12
กุมภาพันธ์
smart
กิจกรรม Workshop “Smart Personality”
13:30 - 16:30
ห้อง EC5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์