ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศขยายเวลารับสมัครช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานเลขานุการ
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิคจำนวน 1 อัตรา และผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหกรณ์

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์กิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา