กิจกรรม

กิจกรรมการศึกษาที่จะเกิดขึ้น

คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันนี้

ข่าวล่าสุดจากคณะเศรษฐศาสตร์

สารจากคณบดี

IMG_5897

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสากล

สมัครสมาชิกตอนนี้และรับจดหมายข่าวรายสัปดาห์และอื่นๆอีกมากมาย