Home / Tag Archives: EconKU

Tag Archives: EconKU

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวดตามเกณฑ์ EdPEx

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิ …

Read More »