Home / Praew

Praew

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐ …

Read More »

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานงานมหาวิ …

Read More »

ประกาศ ผลคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ผลคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึก …

Read More »

สามาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

สามาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประ …

Read More »

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบปีที่ 82

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.พรประภา คิคุทจิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รักษาการแทนคณบดี ค …

Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการเงินสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยี ฯ

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต …

Read More »

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสหกรณ …

Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศา …

Read More »