Home / กิจกรรมทั่วไป / โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Mind Map”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Mind Map”

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Mind Map” โดยมีบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมในการรับฟังครั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้เข้าใจเทคนิคการเรียนรู้ด้วย Mind Map และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ได้แก่ นางปิยวรรณ โวทาน หัวหน้างานการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์

ณ ห้องประชุม EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

About Praew

Check Also

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนขอรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

สำนักงานศาลรัฐธ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *