Home / ข่าวกิจกรรมนิสิต / โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์กำกับใหม่ของสหกรณ์ห้าพันล้าน”

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์กำกับใหม่ของสหกรณ์ห้าพันล้าน”

นิสิต MCE รุ่นที่ 15 ร่วมกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์กำกับใหม่ของสหกรณ์ห้าพันล้าน”
ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับใหม่จากผู้แทนภาครัฐ รวมทั้งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสหกรณ์และนักวิชาการ กรณีการปฏิบัติตามเกณฑ์กำกับใหม่และผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

About Praew

Check Also

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 คณะเศรษฐศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *