Home / กิจกรรมทั่วไป / คณบดีร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2558 และ 2559

คณบดีร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2558 และ 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2558 และ 2559 โดยได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ

1. ท่านอำพล เสนาณรงค์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วนศาสตร์) อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9
2. ท่านอภัย จันทนจุลกะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3. ท่านปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร) ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม / สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ / อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

About Praew

Check Also

แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 16 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *