Home / ข่าวกิจกรรมนิสิต / ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 น.

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์โดยมีวิทยากรในการบรรยายพิเศษ 3 ท่านคือ
1. คุณเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ ไอ เอส จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคนิคพิชิตการทำงานให้ประสบความสำเร็จในสหกรณ์”
2. คุณอรรถพร นะมาตร์ Local Marketing Supervisor บริษัทบุญถาวร เซรามิค จำกัด บรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคนิคพิชิตการทำงานให้ประสบความสำเร็จในภาคเอกชน”
3. คุณเสาวลักษณ์ บุญเอี่ยม นักวิชาการภาษีชำนาญการ บรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคนิคพิชิตการทำงานให้ประสบความสำเร็จในภาคราชการ”
ดำเนินรายการโดย ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์

ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

About Praew

Check Also

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 คณะเศรษฐศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *