Home / กิจกรรมทั่วไป / ประมวลภาพการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ 26 ก.ค. 60

ประมวลภาพการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ 26 ก.ค. 60

วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ โดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ และ รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ การประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ มีอดีตคณบดี หัวหน้าภาควิชาฯ และทีมงานบริษัทเสาเอก ได้ร่วมนำเสนอถึงที่มาและพัฒนาการของโครงการ กรอบแนวคิดในการออกแบบ ร่วมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช และ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

About Praew

Check Also

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร”

วันพุธที่ 17 มก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *