Home / ข่าวประกันคุณภาพ / การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวดตามเกณฑ์ EdPEx

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวดตามเกณฑ์ EdPEx

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวดตามเกณฑ์ EdPEx
โดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวดตามเกณฑ์ EdPEx และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

About Praew

Check Also

ประมวลภาพการประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้พิทยาลงกรณ 26 ก.ค. 60

วันพุธที่ 26 กร …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *