Home / กิจกรรมทั่วไป / พิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลให้กับนิสิตที่สร้างชื่อเสียง ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์

พิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลให้กับนิสิตที่สร้างชื่อเสียง ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 12.45 น.
รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์
เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลให้กับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 1. ทุน รศ.ดร.ชูชีพ – คุณขนิษฐา พิพัฒน์ศิถี ให้แก่
  นายธนภัทร คำชมภู นิสิตภาควิชาธุรกิจการเกษตร ชั้นปีที่ 2
 2. ทุน INFINITE ได้แก่ นางสาวป่านแก้ว สูงนารถ นิสิตภาคเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 3. ทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ได้แก่
  1. นางสาวณัฏฐิกา ไกรปุย
  2. นางสาวธัญรดี พิพัฒนสมพร
  3. นางสาวสริญญา ถาวรรัตน์
   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการนำเสนอบทความวิจัยในโครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ ห้องประชุม EC 5706 และห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 7 อาคาร ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

About Praew

Check Also

เข้าเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 19 ธันวา …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *