Home / Praew (page 9)

Praew

ประมวลภาพ การสอบสัมภาษณ์และรับเอกสารนิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบสัมภาษณ์รับนิสิต …

Read More »

โครงการสัมมาทิฎฐิและศึกษาดูงาน บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

เมื่อวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการสัมมาทิฎฐิและศึกษาด …

Read More »

งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขน

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ …

Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลให้กับนิสิตที่สร้างชื่อเสียง ให้กับคณะเศรษฐศาสตร์

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 12.45 น. รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ /รั …

Read More »

ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต มอบทุนการศึกษา “กองทุนอินทรทัต” แก่นิสิต

ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต “กองทุนอินทรทัต” ในภาคปล …

Read More »