Home / Praew (page 2)

Praew

แถลงข่าวการยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ THAITRADE.COM

งานแถลงข่าวการยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ THAITRADE.COM โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ธรรมาอ …

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนัก …

Read More »

รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ตั้งแต่วันนี้ – 31 …

Read More »

รับสมัคร ผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ปริญญาโท MBE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กำลังเปิดขาย – และรับสมัคร ผู้จบปริญญาตรี ทุกสาข …

Read More »

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ภาควิชา …

Read More »

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนขอรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับ …

Read More »

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา

คณะเศรษฐศาสตร์ขยายเวลาการับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหก …

Read More »

วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 52

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ามอบแจกันดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สม …

Read More »