Home / Praew

Praew

ขอเชิญร่วมงานวันยกย่องชมเชยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561

คณะเศรษฐศาสตร์ขอเชิญชวนร่วมงานวันยกย่องชมเชยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2561  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561  …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์ …

Read More »

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิ …

Read More »

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี

ดร.พรประภา คิคุทจิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี …

Read More »

แถลงข่าวการยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ THAITRADE.COM

งานแถลงข่าวการยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์ THAITRADE.COM โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ธรรมาอ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาคว …

Read More »

รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนัก …

Read More »

รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ตั้งแต่วันนี้ – 31 …

Read More »

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมคณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 10.00-11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ …

Read More »